Dane adresowe

ALPEJSKI ZIELENIEC

Zieleniec 71A, 57-340 Duszniki Zdrój
Tel:

 • +48 725 962 140
 • +48 570 962 776

e-mail: kontakt@alpejskizieleniec.pl

Chcesz dokonać rezerwacji?

Wypełnij poniższy formularz a my skontaktujemy się z Tobą w sprawie wolnych pokoi

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Telefon kontaktowy (wymagane):

Rodzaj pokoju:

Dodatkowe informacje:


PRZYJAZD DO NASZEGO OŚRODKA JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NASZEGO REGULAMINU.
WARUNKI REZERWACJI :

1. Doba w obiekcie zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz.10.00 dnia następnego.
2. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie oraz mailowo.
3 .Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji.
4. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko na jakie dokonywana jest rezerwacja oraz termin pobytu.
5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) za pobyt na nasze konto bankowe.
6. Opłatę za pobyt należy uregulować w pierwszym dniu przy zameldowaniu
7. Opłata za pobyt liczona jest od pierwszego do ostatniego dnia rezerwacji nawet w przypadku niewykorzystania któregoś z noclegów.
8. Jeżeli za pobyt ma być wystawiona Faktura VAT prosimy o przekazanie tej informacji przy wpłacaniu zadatku.
9. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia według Ustawy z dnia 08.04.2010 Dz U.Nr21 poz.105 z 2010r.
10. W okresie ferii zimowych rezerwujemy tylko pobyty tygodniowe.
11. Zanim dokonają Państwo rezerwacji prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM obiektu Alpejski Zieleniec.

W przypadku konieczności uzyskania faktury prosimy o umieszczenie tej informacji w treści zadatku z zaznaczeniem rodzaju faktury: (imienna), (na firmę – podanie nazwy i NIP firmy).

Regulamin obiektu Alpejski Zieleniec

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego i spokojnego pobytu w „Alpejskim Zieleńcu”, dlatego bardzo liczymy na Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niżej opisanych zasad.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez  dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Alpejski Zieleniec..
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w „Alpejskim Zieleńcu”, w każdym pokoju, a także na naszej stronie: www.alpejskizieleniec.pl

§2 DOBA W OBIEKCIE

 1. Pokój w Alpejskim Zieleńcu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Alpejski Zieleniec może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. W okresie ferii zimowych rezerwujemy tylko pobyty tygodniowe od soboty do soboty.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz opłacenie całości pobytu.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 4. Alpejski Zieleniec może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników  Alpejskiego Zieleńca lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 5. Rezerwacje przyjmowane są  telefonicznie lub drogą mailową
 6. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Alpejski Zieleniec zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji na konto bankowe, podane na stronie www.alpejskizieleniec.pl w zakładce cennik.
 8. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 10. Opłatę za pobyt należy uregulować w pierwszym dniu przy zameldowaniu.
 11. Do cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, pobieraną na rzecz Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju od osób przebywających dłużej niż jedną dobę, w wysokości 4,50 zł od osoby za dobę.
 12. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obsługi obiektu.
 13. Opłata za pobyt liczona jest od pierwszego do ostatniego dnia rezerwacji nawet w przypadku niewykorzystania któregoś z noclegów.
 14. Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład oferty nie wpływa na cenę.

 

§4 USŁUGI

 1. Alpejski Zieleniec świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do pracownika obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Alpejski Zieleniec ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w  Alpejskim Zieleńcu,
  – wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Alpejskiego Zieleńca pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych .
 3. Gość „Alpejskiego Zieleńca” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Alpejski Zieleniec może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 6. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Alpejskiego Zieleńca- w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU ALPEJSKI ZIELENIEC

 1. Gość powinien zawiadomić- Osobę Upoważnioną przez Właścicieli Alpejskiego Zieleńca (WYZNACZONEGO OPIEKUNA OBIEKTU)- o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Alpejski Zieleniec nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Alpejskiego Zieleńca czy poza terenem obiektu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Alpejski Zieleniec  przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Alpejskiego Zieleńca. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Alpejskim Zieleńcu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W każdym pokoju i na korytarzach zainstalowane są czujniki dymu. połączone bezpośrednio z centralą Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku aktywowania czujnika z winy gościa zostanie on obciążony kosztami wycofania zgłoszenia w kwocie 200zł.
 2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Alpine Group s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Alpejskim Zieleńcu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez nasz obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu Alpejski Zieleniec, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.